The story of Saloniki community

בקר גם ב >>

מיקומו המיוחד של המרכז, בתוך בית
"ליאון רקנאטי " מהווה המשכיות לחיי
קהילה ערה ודינמית המכבדת את
העבר ופניה לעתיד
בואו לבקרנו בתאום מראש
טלפון: 03-9185707
רחוב אינשטיין 23, קרית מטלון,
פתח תקוה 4925028
 

על פעילויות מרכז מורשת שאלוניקי ויוון

עיצוב ובניית אתרים: צוות דורות ממוריאליין,
כל הזכויות שמורות © מרכז מורשת יהדות שאלונקי ויוון, פ"ת 2016